Telepati ve Telekinezi: Temassız Cisimleri Hareket Ettirmek, Uzaktan İnsanlarla Konuşmak Mümkün mü?

Telekinezi (ya da psikokinezi), arada hiçbir fiziksel etkileşim olmaksızın, bir bireyin yalnızca zihnini kullanarak fiziksel dünyayı etkileyebilmesine verdiği bir isimdir. Telepati ise, bir insandan uzaktaki bir başka insana, hiçbir teknolojik araç, fiziksel etkileşim ya da aşina olduğumuz duyusal yöntemler olmaksızın (örnek olarak konuşmaksızın), anlık ya da anlığa yakın bir süratte bilgi iletebilmek ve o şahıslar arası etkileşim kurulabilmesi demektir.

telepati-Telekinezi

Yani örnek olarak bu metnin yazarı olarak ben, telekinetik olsaydım, yalnızca zihnimi kullanarak bu yazıyı yazdığım ekranı ya da klavyeyi, onlara hiç dokunmadan sağa sola hareket ettirebilmeliydim. Veya az ötede oturan eşime, onunla konuşmadan onu sevdiğimi söyleyebilmeliydim ve o da benim “Seni seviyorum.” sözcüğümü, sanki ben onu söylemişçesine zihninde duyabilmeliydi. Ama yalnızca içersinde bulunduğum odayla sınırlı kalmak mecburiyetinde da değilim. Örneğin sizin şu anda elinizde tuttuğunuz telefonu yere düşürebilir ya da bilgisayarınızın faresini istediğim gibi hareket ettirebilirdim. Bu yazıyı bu siteye yazmaksızın, yalnızca telepatik yollarla her birinizin beynine ulaştırabilmeliydim. Ama bunu yapamıyorum. Telekinetik/telepatik yeteneklerim olmadığı amacıyla değil. Telekinezi/telepati diye bir şey olmadığı amacıyla…

Bunu bu kadar net bir şekilde söylememizin iki sebebi var: İlki, deneysel, yani ampirik amaçlar. İkincisi ise asli bilimde bugüne kadar birikmiş bilimsel bilginin işaret ettiği basit gerçekler. Önce, işin deneysel yönüne bakalım. Sonra asli bilim yönüne da gireceğiz. Ama bu noktada mühim olan, bir şeyin bilimsel olarak gerçek olduğunun iddia edilebilmesi amacıyla, onun yanlışlanabilir ve test edilebilir bir iddia olması, ardından da bunun bağımsız gözlemler ve denetimli deneyler ile gösterilebilmesidir. Telepati ve telekinezi, bilimsel olarak test edilebilir iddialar sunmaktadır; bundan dolayı bilimin alanına girmektedir. Bu amaçla ampirik çalışmaların söyledikleri, bize yol gösterici olacaktır.