Askeri Alanda Yapay Zekâ Çalışmaları Neler?

Yapay zekanın geleceği ile ilgili birçok beklenti ve soru var. Bu sorulardan birisi de Yapay zekânın askeri alandaki sorumluluğu. Yapay zekânın kelime anlamına bakacak olursak; “bir bilgisayar programının veya sisteminin, verilen komutlar ile kendine öğretme (öğrenme) ve öğrendikleriyle davranma yeteneğine benzer bir şekilde görevlendirilmesidir.” bu tanımdan anlaşılacağı üzere, yapay zekâda amaç; doğal zekadan ve insanların yapabileceğinden daha fazlasını yapabilmektir.

Yapay zekâ, 1950’lerin sonunda kurulan bir alandır. Bu alanın kurucusu olarak gösterilen John McCarthy, 1956 yılında çalışmalarını başlatmış ve daha sonra da bu alana ismini veren “yapay zekâ” terimini ortaya atmıştır. Yapay Zekânın kullanıldığı ve kullanılabileceği onlarca alan bulunmaktadır. Başlangıçta Yapay Zekâ, insan beynine sahip olan makinelerdir. Bu makinelerin amacı insanoğlu ile aynı problemleri çözüp, aynı şekilde düşünebilmesi ve hatta aynı şekilde davranabilmesidir. Ancak Yapay Zekâda asıl amaç önümüze çıkan bu problemler için daha hızlı ve net çözümler sunmaktır.

Askeri Alanda Yapay Zeka Çalışmaları Neler?
Askeri Alanda Yapay Zekâ Çalışmaları Neler?

Yapay Zekânın çözüm konusunda bu kadar hızlı ve net çözümler üretebilmesinin sebebiyse bu problemleri çözmek için yazılmış algoritmaları hızlıca biriktirdikleri veriler ile analiz edip öğrenebilme yeteneğine sahip olmasından kaynaklanır. Algoritma hakkında kısaca bir bilgi vermek gerekirse Algoritma, verilen bir girişe göre tahmin edilebilir bir çıkış üreten bilgisayar programlarının en temel bileşenidir. Algoritmalar, sorunu bazı basamaklara bölerek daha kolay çözüme ulaşmaya yardımcı olur.

Günümüzde en çok askeri alanda kullanıldığı tahmin edilen Yapay Zekâ çalışmaları hızlı ve gelişerek devam etmektedir. Yapay zekâ ve robotlar üzerinde çalışmalar yürütülürken bu tür çalışmalar da askeri bakımdan birçok avantaj sağlamaktadır. Gelecekte yapay zekâ ile geliştirilen robotların askerlerin yerini almaya başlayacağı düşünülmektedir. Yapay zekâya sahip araçların saldırı ve savunma gücünü fazlasıyla geliştirdiği bilinmektedir. Bu gelişmelerin yanı sıra insansız hava araçları (UAV) bir önceki nesle göre daha gelişmiş ve tehlikeli.

Tüm Dünya üzerinde Yapay zekânın askeri alanda gelişmesiyle beraber Türkiye’de askeri alanda yapay zekâ çalışmalarına devam etmektedir.